CSC – certyfikat do transportu morskiego.

Każdy kontener, który został dopuszczony do transportu powinien posiadać podstawowe dokumenty, tj. certyfikat uznania typu konstrukcji kontenera oraz jego metrykę. Dodatkowo, prawidłowo oznakowany kontener, zawiera tabliczkę znamionową (na materiale zabezpieczonym przed korozją oraz odporną na działania ognia) potwierdzającą jego prawidłowy stan techniczny, dzięki czemu może zostać dopuszczony do obrotu towarowego. 

Adnotacja „CSC safety approval” na tabliczce znamionowej , oznacza, że dany kontener spełnia wszystkie normy bezpieczeństwa zgodne z konwencją “International Convention for Safe Containers”. Certyfikacja CSC przeprowadzana jest zgodnie z Konwencją o bezpiecznych pojemnikach i dowodzi, że kontenery są w pełni bezpieczne. Konwencja ustala sposoby testów, kontroli, akceptacji i zachowania bezpieczeństwa kontenerów – stosowana jest w przypadku kontenerów używanych w transporcie międzynarodowym. Głównym odbiorcą takich kontenerów są spedycje morskie, drogowe i kolejowe. Firmy transportowe oraz logistyczne chętnie wykorzystują je do projektów cargo, pod załadunek towarów i ich transport.

Smart Containers posiada uprawnienia do wykonywania przeglądów używanych kontenerów morskich i nadawania im certyfikacji CSC na okres wynoszący aż 24 miesiące.