Bridge fitting

CL-1/50 łączenie poziome

Służy do łączenia poziomego kontenerów (jeden obok drugiego)