Podłączenie kontenera do mediów

Podłączenie kontenera do mediów

Każdy kontener biurowy oraz sanitarny jest wyposażony w instalację elektryczną, na którą składają się:

  • gniazdo trójfazowe do podłączenia kontenera do sieci elektrycznej
  • drugie gniazdo trójfazowe w ramie kontenera (w przypadku ustawienia kolejnych kontenerów i podłączania do nich zasilania)
  • lampy, włączniki, grzejnik oraz gniazdka na ścianach

Kontenery sanitarne, oprócz instalacji elektrycznej, posiadają dodatkowo przyłącza wodne i wyjście kanalizacji. Zewnętrzne przyłącza są w pełni zabezpieczone przed przemarzaniem.