Wymagane pozwolenia na postawienie kontenera

Wymagane pozwolenia na postawienie kontenera

Według aktualnie obowiązującego prawa, kontenery traktowane są jako “tymczasowe obiekty budowlane”. Termin ten oznacza, że jest to:

  • obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
  • nie jest on trwale połączony z gruntem,
  • zostanie rozebrany lub przeniesiony w inne miejsce przed upływem 120 dni od dnia zgłoszenia posadowienia go.

Oznacza to, że gdy zostaną spełnione wymienione wyżej warunki, nie jest koniecznym uzyskanie pozwolenia na budowę przed postawieniem kontenera. Wystarczy zgłosić ten fakt do organu architektoniczno-budowlanego (Starosty) na podstawie art. 30 Prawa Budowlanego.